V Í T E J T E

Na oficiálních stránkách
Mysliveckého sdružení
Hubert Tasovice, z.s.

norování
sobota 22. 4. v 8:00
sraz u myslivny

střelby Oblekovice
neděle 7. 5. v 9:00

členská schůze
pátek 19. 5. v 19:00


PLES 2023
+ foto od ZdeMiFOTO
HON ŠTĚPÁN